RENOVATIE & VERBOUW

Woning renovatie en verbouw

Bij onderhoud en renovatie aan woningen of bedrijfspanden is onze visie dat bewoners en gebruikers zo min mogelijk overlast van onze werkzaamheden mogen ervaren. Ook moeten de activiteiten in een bedrijf of instelling ongehinderd door kunnen gaan. Onze medewerkers zijn daar speciaal voor opgeleid; zij weten projecten zodanig te plannen dat bewoners en gebruikers er minimale hinder van ondervinden. Ook in ons eigen werk leidt dit niet tot oponthoud. In sommige branches gelden specifieke en striktere regels en moeten werkzaamheden onder grote tijdsdruk worden uitgevoerd. Onze medewerkers zijn uitstekend in staat om zich hieraan te conformeren.

Op het gebied van onderhoud en renovatie loopt AGGER BOUW voorop in diverse nieuwe samenwerkingsvormen, zoals ketensamenwerking en co-makership. Al in een vroeg stadium gaan we om tafel met de opdrachtgever en de overige ketenpartners. We stemmen alle ideeën op elkaar af en bundelen onze gezamenlijke kennis en vakmanschap in deze ‘bouwwijze’. De bouwteams waar AGGER BOUW aan deelneemt werken zoveel mogelijk vraag gestuurd. Gebruikers worden daarbij al vanaf de initiatieffase actief bij de bouw betrokken. Een gebouw is immers pas geslaagd, als het honderd procent voldoet aan de specifieke wensen van de gebruikers. Goede samenwerking is dan doorslaggevend. Een onconventionele aanpak, bedoeld om optimaal aan de verwachtingen te voldoen. Met als eindresultaat: flinke tijdwinst en minder kosten. Bovendien verloopt het bouwproces veel efficiënter door eventuele knelpunten al in de initiatieffase te signaleren.

Lopende of nog te realiseren projecten :
Klik op de foto voor foto overzicht de lopende of not te realiseren projecten:

Aanbouw Dantelaan Utrecht 2017
 

Aanbouw melkpad 30 Hilversum 2017

 

 

 

 

 

 

 


Utiliteit renovatie en verbouw

AGGER BOUW is een veelgevraagde partij in de renovatie van utiliteitsgebouwen. Of het nu gaat om kantoren, bedrijfshallen, productiehallen, sportcomplexen, scholen of hotels; wij hebben het gerealiseerd en willen u ook graag laten profiteren van onze ervaring. Dat heeft niet alleen te maken met de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Wij werken voor mensen en daarom verdiepen wij ons graag in de functie van het gebouw en haar gebruikers. Alleen als er over een gebouw goed is nagedacht en deze voldoet aan de eisen en wensen van de gebruiker, is dit doel bereikt. Samenwerking en vertrouwen zijn daarbij sleutelwoorden. Het komen tot een gebouw dat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever en gerealiseerd wordt binnen de gestelde financiële kaders is daarbij het ultieme doel.

Gerealiseerden projecten:
Klik op de foto voor foto overzicht de gerealiseerde projecten:

Verbouwing magazijn naar laboratorium Framelco BV Raamsdonksveer 2016

Aanbouw reactorhuis sustainable Nutrition SA Spanje 2016

 

 

 

 

 

 

 

 
Lopende of nog te realiseren projecten
Klik op de foto voor foto overzicht de nog te realiseren projecten

Hoorexpert Leerdam

Dior Raamsdonksveer 2017

 

 

 

 

 

 

Industrie renovatie en verbouw

Onze opdrachtgevers bevinden zich in uiteenlopende branches, van voedingsmiddelen tot zware industrie. Ook behoren producenten van farmaceutische producten tot onze opdrachtgevers. Bij deze specialistische bedrijven werken wij conform strikte veiligheids- en hygiëne-protocollen. Daarnaast voeren wij uiteenlopende onderhoudswerkzaamheden uit in ondermeer productiebedrijven, verfspuiterij en de staalindustrie.

De werkzaamheden die AGGER BOUW in deze bedrijven uitvoert zijn zeer specialistisch en divers. Het betreft kleinschalig onderhoud, verbouw en nieuwbouw van productieruimten, kantoorgebouwen, tussenwanden etc etc..

Wij zijn gewend om onze werkzaamheden onder strikte protocollen uit te voeren, waarbij desbetreffende bedrijfsactiviteiten normaal doorgaan. Veel van onze werkzaamheden worden uitgevoerd in een ‘high care’ omgeving, waarbij productieruimten conform nieuwe hygiënestandaarden worden gerealiseerd.

Om u volledig te ontzorgen kunnen wij voor u ook voor meerdere jaren het onderhoud van gebouwen in beheer nemen. Wij stellen voor u het onderhoudsplan op en zorgen voor een deskundige uitvoering.

Voor meer informatie over onze bouwactiviteiten projecten of onze diensten kunt u altijd contact met ons opnemen!

Tel: 0345-764001

e-mail: info@aggerbouwgroep.nl

 

Show Buttons
Hide Buttons