Civieltechnische werken

Hieronder verstaan we de volgende werkzaamheden:
Grondwerkzaamheden voor bouw- en woonrijp maken in woning-, utiliteits- en industriebouw.
Bouwen, reconstrueren en restaureren van bruggen
Aanleg van watergangen met bijbehorende beschoeiingen
Bouwen, reconstrueren en restaureren van keermuren, wanden en grondkeringen
Sloopwerk in combinatie met afvoer van afvalstromen
Maatvoering van al onze projecten met behulp van GPS

Bruggen
Wij zijn als bruggenbouwers gespecialiseerd in het realiseren van fiets- en voetgangers bruggen. Van kleine tot middelgrote bruggen in onder meer woonwijken, parken, en buiten- en natuurgebieden. AGGER BOUW staat voor betrokkenheid, verantwoordelijkheid, flexibiliteit en streeft langdurige relaties na. Wij combineren oerdegelijk vakmanschap met in de praktijk bewezen innovaties.
Bruggen van beton, staal, hout, of een combinatie van deze materialen kennen voor AGGER BOUW geen geheimen meer.
Voor het vervangen van uw bestaande brug of het plegen van onderhoud aan uw bestaande brug is AGGER BOUW de voor u aangewezen partij .
Kwaliteit en veiligheid zijn bepalend voor onze werkwijze.

Lopende of nog te realiseren projecten

Reconstructie brug stadswal Heukelum in opdracht van: provincie Gelderland & stichting stadswal

Aanleg van betonstraat Framelco BV Raamsdonkveer 2016

 

 

 

 

 

 

 

 


Plaatsen van keerwanden, keermuren en grondkeringen.

AGGER BOUW heeft ruime ervaring in het overbruggen van niveauverschillen via het plaatsen van prefab elementen:
Een keermuur of keerwand is een muur om de druk van een hoger gelegen bodem of van het water te weerstaan, bijvoorbeeld bij een heuvel, dam of dijk. De huidige benaming is meestal keerwand (i.p.v. keermuur); soms wordt gesproker over grondkering (bij het weerstaan van grond) of waterkering (bij het weerstaan van water).

Keerwanden zijn dus constructies om een niveauverschil in het maaiveld op te vangen. Aan de ene kant van de keerwand is een hoger grond- of waterniveau aanwezig dan aan de andere kant, éénzijdige kering genoemd, waardoor er door de grond- of waterdruk krachten optreden in de keerwand.
De keerwand van het prefab betonnen T- en L-model is eenvoudig op een vlakke ondergrond te plaatsen in het werk, terwijl de stalen damwand ook voor zeer grote projecten gebruikt kan worden.

Lopende of nog te realiseren projecten

Reconstructie stadswal Heukelum 1e fase in opdracht van: provincie Gelderland & stichting stadswal
 

Drone opnamen reconstructie stadswal Heukelum 1e fase in opdracht van: provincie Gelderland & stichting stadswal

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over onze bouwactiviteiten projecten of onze diensten kunt u altijd contact met ons opnemen!
Tel: 0345-764001
e-mail: info@aggerbouwgroep.nl

Show Buttons
Hide Buttons