AGGER PROJECTONTWIKKELING

ontwikkeld en realiseert in eigen beheer nieuwbouwprojecten op voornamelijk binnenstedelijke en bedrijfsterrein locaties. Van initiatief tot ingebruikname heeft AGGER PROJECTONTWIKKELING BV de kennis en ervaring om dit proces te beheersen. Extra kwaliteitsimpulsen met betrekking op comfort, gezondheid of simpel kwaliteit is een integraal onderdeel van onze projecten.

Projectontwikkeling is in de Agger Bouwgroep BV een belangrijke activiteit. Nu de ruimte in Nederland steeds schaarser wordt moeten we creatief en efficiënt werken bij uitbreidingsplannen of inbreidingsplannen. AGGER PROJECTONTWIKKELING BV is daarin een veel gevraagde partner; we herkennen de kansen en kennen onze beperkingen. De meeste kennis en technische vaardigheden hebben we zelf in huis, alleen de stedenbouwkundige en architectonische capaciteit halen we van buiten. De ontwikkeling van een project doen we vaak in partnerverband met andere investeerders, marktpartijen en gemeentes. Zo’n samenwerking zorgt voor meerwaarde, is onze ervaring.

Inbreidingsplannen, zoals de herontwikkeling van voormalige bedrijfsterreinen tot locaties voor kantoren, scholen of woningbouw hebben een overzichtelijk formaat. Met dergelijke projecten geven we een duidelijke impuls aan de omgeving; een stad of dorp krijgt op die plek een metamorfose, die kansen biedt voor boeiende nieuwe ontwikkelingen. Die kansen doen zich ook voor bij uitbreidingsprojecten.

Ook de grootschalige ontwikkelingsprojecten dragen het persoonlijk betrokken stempel dat bij AGGER PROJECTONTWIKKELING BV hoort. Nieuwbouw staat niet op zichzelf, vinden wij; nieuwe gebouwen moeten aansluiten bij de omgeving en moeten bieden wat de gebruikers wensen. De bestaande omgeving vraagt om respect en de nieuwbouw moet een waardevolle aanvulling zijn.

 

AGGER PROJECTONTWIKKELING BV, investeert in projectontwikkeling. In projecten voor eigen gebruik, bijvoorbeeld de ontwikkeling van Utiliteit, huizen, horeca, etc., etc. Maar ook projectenontwikkeling voor derde en al dan niet samen met derden. 

AGGER PROJECTONTWIKKELING BV kan u helpen bij het maken van de juiste beslissing inzake bedrijfshuisvesting. Wij maken de aanbodzijde voor u inzichtelijk en kunnen u van een gedegen advies dienen. Uiteraard kunnen wij u helpen bij de onderhandelingen

 

Waarde Creëren

Projectontwikkeling biedt de mogelijkheid om waarde te creëren. Realisatie van het vastgoed vindt plaats tegen kostprijs. Waardering van de panden en de verhuur gebeurt marktconform. Op deze manier wordt waarde gecreëerd. Deze waarde schept weer ruimte voor nieuwe activiteiten.

 

Actueel

Binnen AGGER PROJECTONTWIKKELING BV zijn er lopende activiteiten in de gemeente Geertruidenberg en Edam-Volendam, daarbij gaat het onder andere om de ontwikkeling van nieuwe huizen, hotel en utiliteitsbouw.

 

Wilt u meer weten over de diensten van AGGER Projectontwikkeling?

Neemt u dan contact met AGGER Projectontwikkeling

Of plaats geheel vrijblijvend een zoekopdracht

 

Voor meer informatie over onze bouwactiviteiten projecten of onze diensten kunt u altijd contact met ons opnemen!

Tel: 0345-764001

e-mail: info@aggerbouwgroep.nl

Show Buttons
Hide Buttons