AGGER BOUW BV

is een veel gevraagde partij in de utiliteitsbouw van kantoren, bedrijf, productiehallen, scholen, sporthallen, school, zorginstellingen, hotels etc, etc. Wij hebben het gerealiseerd en willen u ook graag laten profiteren van onze ervaring. Dat heeft niet alleen te maken met de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Wij bouwen voor mensen en daarom verdiepen wij ons graag in de functie van het gebouw en haar gebruikers. Alleen als er over een gebouw goed is nagedacht en deze voldoet aan de eisen en wensen van de gebruiker, is dit doel bereikt. Om dit doel te bereiken willen wij graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij de plannen worden betrokken. Alleen dan komt onze knowhow het meeste tot zijn recht. Samenwerking en vertrouwen zijn daarbij sleutelwoorden. Het komen tot een gebouw dat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever en gerealiseerd wordt binnen de gestelde financiële kaders is daarbij het ultieme doel.

 

Voor meer informatie over onze bouwactiviteiten projecten of onze diensten kunt u altijd contact met ons opnemen!
Tel: 0345764001 | e-mail: info@aggerbouwgroep.nl

Show Buttons
Hide Buttons